Uległość,
Dziś już nowe ma znaczenie.
Dziś nie odbieram, a dodaję
Dziś nie umieram, a budzę się
Dziś nie uciekam, a podążam
I wszędzie tam, gdzie myliłam słowa tego tłumaczenie
Dziś wiem, że uległość nowe dla mnie ma znaczenie:
Kobiety silnej w swej słabości
Kobiety twardej w swej miękkości
Kobiety dumnej gdzieś w swym wstydzie
Kobiety pięknej w swoim widzie
Kobiety mocnej z mocy kobiet
Kobiety zakochanej w sobie
I chociaż czasem chcę umierać,
To z tej niemocy się podnoszę
I w wolę życia się ubieram,
I o kolejny dzień dziś proszę:
Kobietę, która już nie musi
Jak osioł dźwigać tego sama
Kobietę, która siebie słyszy
Kobietę, która rozedrgana
w ogrodach cudów się kokosi
Kobietę, ktorą wiatr unosi…
Włosy rozwiewa i całuje w
Jej najwspanialszy życia dar.
Uległą być, to nie przegrana
A tajemnicą tej mądrości
Skrywany urok jej i czar.